De school

O.b.s. de Veldwikke is één van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld ressorteren. Openbaar betekent voor ons “Niet apart maar samen”. Dit motto vindt zijn uitwerking in onze principes algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie.

Grootte van de school

De school wordt momenteel bezocht door 9 kinderen. Gezien het leerlingen aantal wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Het team van o.b.s. de Veldwikke bestaat uit 2 vrouwelijke leerkrachten. De directeur geeft leiding aan het team.
Wij hebben de beschikking over 3 groepslokalen, allemaal uitgerust met een digitaal schoolbord, een heel ruime middenruimte welke ook door de leerlingen wordt gebruikt tijdens zelfstandig werken of het maken van groepsopdrachten, een lokaal voor creatieve vakken, zoals muziek, ateliers en techniek. Tijdens de laatste renovatie is veel aandacht besteed aan licht en ruimte. Dit maakt de school tot een zeer modern ingerichte school met aangenaam werkklimaat voor zowel het kind als de leerkracht.

De school valt in het basisarrangement van de inspectie. Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over een groot zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten dragen bij aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De visie van de school (onderwijsteam) is in het schooljaar 2019-2020 vernieuwd. De visie sluit goed aan op het strategisch beleidsplan van Stichting Talent Westerveld. Ouders en leerlingen en personeel geven in de tevredenheidspeilingen aan zeer tevreden te zijn over de school.

De school heeft de afgelopen jaren een flinke verandering doorgemaakt. Tijdens de vorige schoolplanperiode is er een andere directeur gekomen en heeft een aantal collega’s afscheid genomen. De afgelopen jaren is de rol van het leerlingvolgsysteem groter geworden. Alle data die we van de leerlingen hebben brengen we daarin onder. De afgelopen beleidsperiode hebben we ons gericht op opbrengst gericht werken, effectieve instructie, leer- en denkstrategieën, groepsplannen, werken met weektaken en het vergroten van de actieve zelfstandige rol van de leerlingen bij het leren. Het afgelopen jaar is het reflecteren op het eigenleerproces van de leerlingen daarbij gekomen.

Situering van de school

U vindt de school aan de Veldweg in Darp. De school ligt aan de zuidelijke rand van het dorp, prachtig gelegen en grenzend aan bos, hei en akkers. De school valt op door haar typische bouw. Er is destijds gekozen voor het zogenaamde “honingraatmodel”. Deze bouwvorm is niet alleen in de lokalen zichtbaar, maar ook in het gebouw en op het schoolplein.
In 2009 en 2010 werd de school geheel gerenoveerd. In maart 2010 werd de school opnieuw geopend met een nieuwe naam: o.b.s. de Veldwikke.

Ons motto: Ons onderwijs is alles behalve vanzelfsprekend!