Visie

Het team van OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke hebben een gezamenlijke naam gekozen; Team ‘De Boswikke’.

De missie van ons onderwijsteam ‘De Boswikke’ is:

 • Elke dag een stapje verder in samenwerken aan Talent.
 • Wij bieden hoogwaardige onderwijskwaliteit en een breed ontwikkelperspectief aan leerlingen.
 • Wij dragen bij aan de talentontwikkeling en zelfverantwoordelijk leren.
 • Wij begeleiden leerlingen bij hun leren en persoonlijke ontwikkeling zodat zij goed toegerust zijn voor hun toekomst.

De visie van ons onderwijsteam ‘De Boswikke’ is:

Onderwijskundig

 • We richten ons onderwijs in naar individuele onderwijsbehoefte.
 • We werken vanuit een verbetercultuur opbrengst- en handelingsgericht.
 • Wij leren in alle lagen (leerlingen, leerkrachten en ouders) met de werkwijze van LeerKracht..
 • Naast de kernvakken leren wij de leerlingen de volgende vaardigheden: Communicatie, Samenwerken, ICT- Geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Probleem- oplosvaardigheden, Sociale en/ culturele vaardigheden (incl. burgerschap).

Pedagogisch

 • We zijn een erkende Kanjerschool.
 • De leerlingen worden betrokken bij hun leerproces en worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
 • De school is een veilige, vertrouwde omgeving.
 • We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en respect.
 • We kiezen voor een positieve benadering.

School/ouders

 • Ouders en school zijn partners in opvoeding en onderwijs.
 • De school is laagdrempelig.

School/omgeving

 • De school is een uitdagende leeromgeving.
 • School en dorp zijn bij elkaar betrokken.

De slogan van ons onderwijsteam ‘De Boswikke’ is:

Aandacht voor: Ontdekken – Ontmoeten – Ontwikkelen

De kernwaarden van ons onderwijsteam ‘De Boswikke’ zijn:

 • Vertrouwen
 • Niet apart maar samen
 • Professionaliteit Resultaatgericht

Deze kernwaarden zijn in het strategisch beleidsplan van Stichting Talent Westerveld nader toegelicht.