Schoolportret

Richting

O.b.s. de Veldwikke  is één van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld ressorteren. Openbaar betekent voor ons “Niet apart maar samen”. Dit motto vindt zijn uitwerking in onze principes algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie.

Stichting/oprichting van de school
De school is gebouwd op het voormalige terrein van de W.M.O. (Waterleiding Maatschappij Overijssel). Inmiddels is de bedrijfsnaam veranderd in “Vitens”.

De school is in 1982 in gebruik genomen. In 1985 zijn de toenmalige kleuterschool “De Boskabouter” en de “Openbare Basisschool” samengevoegd tot “Openbare Basisschool Darp”. Vanaf 2010 heet de school “o.b.s. de Veldwikke”.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 werkt o.b.s. de Veldwikke samen met o.b.s. de Bosrank uit Havelte in één onderwijsteam. (2 zelfstandige scholen, met één team van leerkrachten onder leiding van één directeur)

Situering van de school

U vindt de school aan de Veldweg in Darp. De school ligt aan de zuidelijke rand van het dorp, prachtig gelegen en grenzend aan bos, hei en akkers. De school valt op door haar typische bouw. Er is destijds gekozen voor het zogenaamde “honingraatmodel”. Deze bouwvorm is niet alleen in de lokalen zichtbaar, maar ook in het gebouw en op het schoolplein.

In 2009 en 2010 werd de school geheel gerenoveerd  In maart 2010 werd de school opnieuw geopend met een nieuwe naam: o.b.s. de Veldwikke.

Grootte van de school

De school werd op 1 oktober 2020 door 9 leerlingen bezocht door kinderen uit Darp.

Onze school maakt deel uit van het onderwijsteam OBS de Bosrank/OBS de Veldwikke, twee scholen, één team ‘De Boswikke’. Binnen dit onderwijsteam zijn er 22 personeelsleden werkzaam op beide scholen, fulltimers en parttimers.

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd als remedial teacher, intern begeleider, rekenspecialist, taal/leesspecialist, begaafdheidsexpert of computerdeskundige. Op onze school werkt één onderwijsassistent. Samen vormen deze mensen het team. De directeur geeft leiding aan het geheel.

Wij hebben de beschikking over 3 groepslokalen, allemaal uitgerust met een digitaal schoolbord,  een heel ruime middenruimte welke ook door de leerlingen wordt gebruikt tijdens zelfstandig werken of het maken van groepsopdrachten en een lokaal voor creatieve vakken, zoals muziek, ateliers en techniek. Tevens zijn er kantoren voor directie en interne begeleider, waar ook de schoolmaatschappelijk werkster, logopedist en de ambulante begeleider gebruik van kunnen maken. De personeelskamer heeft uitzicht op zowel schoolplein als de middenruimte van de school.

Tijdens de laatste renovatie is veel aandacht besteed aan licht en ruimte. Dit maakt de school tot een zeer modern ingerichte school met aangenaam werkklimaat voor zowel het kind als de leerkracht.