Schooltijden

Op de Veldwikke wordt gebruik gemaakt van het continurooster. Elke dag ziet er hetzelfde uit.
De school begint iedere morgen om 8.30 uur. Vrije inloop vanaf 8.15 uur.
De pauze is van 10.15 – 10.30 uur.
De kinderen eten van 12.00 uur tot 12.15 uur en spelen daarna buiten van 12.15 uur tot 12.30 uur.
Om 12.30 uur worden de lessen hervat. Om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij.