Schooltijden

De school begint iedere morgen om 8.30 uur. Vrije inloop vanaf 8.15 uur.
De pauze is van 10.15 – 10.30 uur.
De middagpauze is van 12.00 – 13.15 uur.
’s Middags om 15.15 uur zijn de kinderen vrij.
Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Uitzonderingen

Groep 1/2 heeft, naast de woensdagmiddag ook maandag- en vrijdagmiddag vrij.
Groep 3/4 heeft naast de woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij.