Leerlingenraad

We hebben van dit schooljaar de eerste vergadering gehad van de leerlingenraad.
De volgende kinderen zitten in de leerlingenraad: Natascha, Damian, Tara, Indy, Sent en Erben.
Dit gebeurt onder leiding van juf Anneke. Tijdens de leerlingenraad wordt gesproken over dingen die met school te maken hebben en die wij graag willen vernieuwen, veranderen, toevoegen of afschaffen. Alle ideeën zijn welkom in de leerlingenraad. In het eerste overleg van dit schooljaar hebben we gesproken over het schoolplein en het buitenspelen. Hieruit zijn voorstellen gekomen, die de kinderen ook met de leerkrachten gaan bespreken. Het volgende overleg is op donderdag 28 november.