Leden OR

Ouderraad

Naast de M.R. hebben we ook een ouderraad (OR). Deze is onmisbaar bij de vele activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. De ouderraad van onze school is erg actief en nauw betrokken bij het totale schoolgebeuren. De OR houdt zich bezig met de “doe-zaken” van de school.

Samenstelling ouderraad

Voorzitter:

Rick van Steenwijk

Secretaris:

Sandra Mulder

Penningmeester:

Dorinthe Winkel

Leden:

Sabine de Vries

José Scholing

Petra Struik

Theo Mulder

Marie-Anne van der Woude-Pouwels

Leerkrachten:

Anneke Smit

Jolanda van Nuil